Basis Bouw

Binnen het domein STEM kunnen de leerlingen de opleiding BASIS BOUW volgen.
Deze opleiding duurt 2 schooljaren.

In de richting basis bouw leren we stap voor stap aan hoe je een woning moet metselen en laten we je kennis maken met de verschillende technieken in de bouw. Zo leer je eenvoudige bekistingen maken, vloeren en wanden tegelen als ook binnen- en buitenmuren metselen.

In deze opleiding krijgen de leerlingen elke week:

  • 2 uur Levensbeschouwelijke Vorming (keuze uit: Rooms Katholieke Godsdienst, Niet Confessionele Zedenleer, Islam, Protestantse Evangelische Godsdienst)
  • 3 uur Lichamelijke Opvoeding
  • 6 uur GASV (Maatschappijleer, verkeer, Muzische Vorming, Sociale vaardigheden, Actua)
  • 21 uur Beroepsgerichte vorming Bouw
Naar top