Basis Logistiek Onderhoud

Binnen het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN kunnen de leerlingen de opleiding BASIS LOGISTIEK ONDERHOUD volgen.

Een toekomst in de zorgsector behoort tot één van de mogelijkheden als je start aan deze opleiding. In de opleidingsfase leren we je handelingen uitvoeren met betrekking tot netheids- en schoonmaakwerkzaamheden, maar eveneens ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken.


Deze opleiding duurt 2 schooljaren.

In deze opleiding krijgen de leerlingen elke week:

  • 2 uur Levensbeschouwelijke Vorming (keuze uit: Rooms Katholieke Godsdienst, Niet Confessionele Zedenleer, Islam, Protestantse Evangelische Godsdienst)
  • 3 uur Lichamelijke Opvoeding
  • 6 uur GASV (Maatschappijleer, verkeer, Muzische Vorming, Sociale vaardigheden, Actua)
  • 21 uur Beroepsgerichte vorming Personenzorg
Naar top