Integratiefase

Wil je na de kwalificatiefase je kans op werk nog vergroten? Dat kan door een extra jaar te volgen, de alternerende beroepsopleiding:

  • Je volgt 2 dagen les op school
  • Je gaat 3 dagen werken op de werkvloer

In deze fase wissel je leren op school af met werken in een bedrijf. Zo leer je de arbeidswereld kennen. Dit is een voorbereiding op definitieve tewerkstelling nadien.

In de integratiefase (1 jaar) krijgen de jongeren:

  • 3 dagen praktijk op de werkvloer
  • 1 dag praktijk op school
  • 3 uur GASV (Ge├»ntegreerde algemene en sociale vorming)
  • 2 uur Lichamelijke Opvoeding
  • 2 uur Levensbeschouwelijke Vorming

 Voor elke domein kan je de alternerende beroepsopleiding volgen.

Naar top