Medewerker groen- en tuinbeheer

Je voert werkzaamheden uit inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

Deze opleiding duurt 2 schooljaren.

In deze opleiding krijgen de leerlingen elke week:

  • 2 uur Levensbeschouwelijke Vorming (keuze uit: Rooms Katholieke Godsdienst, Niet Confessionele Zedenleer, Islam, Protestantse Evangelische Godsdienst)
  • 3 uur Lichamelijke Opvoeding
  • 6 uur GASV (Maatschappijleer, Verkeer, Budgetteren, Actua)
  • 21 uur Beroepsgerichte vorming Land- en tuinbouw

Leerlingen kunnen ook deelnemen aan de lessen ter voorbereiding van het theoretisch rijexamen en aan de lessen Basis Veiligheid (VCA) indien zij hier zelf voor kiezen.

In de kwalificatiefase gaan de leerlingen ook op stage.

  • 3 weken in het 1ste jaar
  • 2 x 3 weken in het 2de jaar
Naar top