Handelingsgericht werken

Onderwijs op maat van elke jongere.

Elke leerling heeft specifieke leernoden. In GIBBO Galbergen streven we naar een optimale en gedifferentieerde leerbegeleiding: onderwijs op maat van elke jongere.

We denken bewust na over de noden van elk kind en hoe de school hen zoveel mogelijk kansen kan bieden tot maximale ontplooiing. De onderwijsbehoeften van elke individuele leerling zijn het uitgangspunt. Vanuit de onderwijsbehoeften kiezen we haalbare doelen voor het handelingsplan, gericht op integratie in de maatschappij.

In dit plan focussen we op de mogelijkheden en is er aandacht voor de wisselwerking tussen school, leerlingen en ouders.

Transparantie en een constructieve samenwerking tussen ouders, school en CLB zijn belangrijk.

Naar top