Onze zorgbegeleiding

We hebben aandacht voor het welzijn van elke leerling en zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Zorgbegeleiding

 • één aanspreekpunt voor al je vragen
 • nauwe samenwerking tussen jongere, leraar, ouders en eventueel externe diensten of begeleiders
 • individuele ondersteuning voor elke jongere

Ondersteuning bij het leren

 • gesprekken wanneer het wat moeilijk gaat
 • ondersteuning voor gepast gedrag en communicatie naar de anderen

Teamoverleg

 • wekelijks overleg waar de jongeren aan bod komen
 • wanneer er vragen zijn over het leren of het welzijn van de leerling, sturen we bij

Externe omkadering

CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

 • biedt informatie, hulp en begeleidt op vraag van leerlingen, ouders en school
 • werkt onafhankelijk, discreet en gratis

GTB-gespecialiseerde trajectbegeleiding

 • als je moeilijkheden ondervindt om tewerkgesteld te worden na de opleiding
 • begeleiden naar een gepaste job en ondersteuning om deze te behouden

Stille ruimte tijdens de middagpauze indien je hier nood aan hebt.

Naar top